Nyhetsbrev jan 2020

SFAF

Hej SFAF-medlem!

God fortsättning på det nya året!


OM HINGSTKATALOGEN

Snart är det dags att boka nya betäckningar, och Hingstkatalogen 2020 är nu publicerad på SFAF:s hemsida, se länk: https://sfaf.se/onewebmedia/Hingstkatalog%202020%20web.pdf


En nyhet för året är att det är hingsthållarna själva, och inte Svensk Galopp, som ger ut katalogen, med administrativ hjälp av SFAF. Det innebär att några av sidorna ser lite annorlunda ut än tidigare år, då var och en har kunnat sätta ihop sin egen sida utan tidigare krav på redovisning av faktauppgifter. Hingstarna behöver inte heller vara avelsvärderade för att få delta i katalogen.


Hingstkatalogen skickas inte ut med post per automatik, men den som vill ha ett pappersexemplar kan kontakta undertecknad så skickar jag. Den finns också att hämta på Bro Park och Jägersro.


UPPFÖDARPREMIERNA

En annan nyhet är att Svensk Galopp har beslutat att uppfödarpremierna betalas ut med 20% löpande under året, i stället för som hittills med 10% löpande, och sedan en komplettering efter årets slut, där procentsatsen har kunnat variera beroende på de svenskuppfödda hästarnas resultat relativt sett. Nu blir det alltså en fast premie på 20%.


STRAMARE BUDGET

Mindre glädjande för oss är att SFAF tyvärr inte kommer att kunna få något föreningsbidrag från Svensk Galopp för 2020, på grund av den rådande ekonomiska krisen. Det betyder att även SFAF kommer att ha en stramare budget än normalt, och att vi får söka andra vägar för att finansiera årets projekt.


MEDLEMSAVGIFTEN

Angående årets medlemsavgift i SFAF, så har styrelsen beslutat av såväl miljö- som kostnadsskäl att inte skicka ut inbetalningskort per post, då vi ser att det är mycket få av våra medlemmar som faktiskt använder dessa. I stället ber vi härmed att ni sätter in avgiften, 300 kr (200 kr för tillkommande familjemedlem) på SFAF:s bankgiro 5870-8777 eller plusgiro 25 30 08-7, senast den 31 januari. Glöm inte att tydligt skriva namn och adress!


PREL DATUM FÖR ÅRSMÖTE 2020

Preliminärt datum för SFAF:s årsmöte är söndag den 5 april på Bro Park, i samband med vårpremiären där. Troligen blir mötet på förmiddagen. Exakt lokal meddelas i samband med kallelsen lite närmare inpå dagen. Då hoppas vi också kunna informera om hur vi avser att fira SFAF:s 100-årsjubileum, då föreningen bildades år 1920, enligt de källor vi har funnit.


Med förhoppning om många fina föl under våren,

SFAF:s styrelse

genom sekreteraren Nadja Bellander

Copyright @ SFAF 2017