Auktioner

SFAF

AUKTIONER


Investera klokt - köp svenskuppfött!


SFAF anordnar ingen egen auktion. Vi stöder istället, med annonser och information, de auktioner som ordnas av andra.


Läs mer om åringsauktionerna nedan.


 

AUKTIONER 2019

SÅEF - Stockholms Åringsauktioner Ekonomiska Förening


Den svenska åringsauktionen som arrangeras av SÅEF - Stockholms Åringsauktioner Ekonomiska Förening - hålls lördagen

den 28 september 2019 på Bro Park galoppbana. 95 hästar är anmälda. För mer info - se SÅEFs hemsida www.saef.se.Scandinavian Open Yearling

Sale


Den danska åringsauktionen, Scandinavian Open Yearling Sale, där drygt fyrtio svenskuppfödda hästar är anmälda, hålls fredagen den 13 september 2019 på York Stutteri. Mer info på deras hemsida,

http://yearlingsale.dk/.

Copyright @ SFAF 2017