Kallelser, dagordning m m

Kallelser, dagordningar m m


SFAF:s Årsmöte 2021 avhålls digitalt

lördagen den 27 mars kl 11.00 via Teams.


Kallelse med årsmöteshandlingar har sänts med vanlig post till alla som har erlagt medlemsavgift för 2020 eller 2021.


Den som vill delta i årsmötet ombedes svara till nadja.bellander@telia.com så skickar vi länken till mötet

när vi närmar oss dagen.


Efter årsmötet får vi information om de nya reglerna för registrering av anläggningar och hästar till Jordbruksverket enligt AHL (Animal Health Law).


Har du ännu inte hunnit betala in medlemsavgiften för 2021

så är vi tacksamma om du kan göra detta före årsmötet. 

300 kr per person till plusgiro 25 30 08-7 eller bankgiro 5870-8777. Kom ihåg att ange namn! 


LÄS KALLELSE-DOKUMENTET NEDAN:

Kallelse Årsmöte 2021


Väl mött vid årsmötet!


Styrelsen i SFAF

Genom sekreteraren Nadja Bellander


Bli medlem nu!

Mail: nadja.bellander@telia.com

Copyright @ SFAF 2017