Start

SFAF


Välkommen till

SFAF - Svenska Fullblodsavelsföreningen

VÄLKOMMEN TILL SFAF!

SFAF är en rikstäckande förening med närmare 200 medlemmar. Vårt ändamål är att främja fullblodsaveln och kapplöpningssportens utveckling i Sverige.

NYHETER 2020

Nyhetsbrev

Svensk Galopp har beslutat att uppfödarpremierna betalas ut med 20% löpande under året, i stället för som hittills med 10% löpande, och sedan en komplettering efter årets slut, där procentsatsen har kunnat variera beroende på de svenskuppfödda hästarnas resultat relativt sett. Nu blir det alltså en fast premie på 20%.

Läs mer nyheter HÄRNYHETSARKIV 2018-2019


SFAF bevakar svensk uppfödnings intresseområden för sina medlemmars räkning. För att bli medlem krävs att du är uppfödare eller har ett speciellt intresse för uppfödning.

FÖL- & AMMAJOUR

0733-14 13 16

Kirsten Rausings Stipendium

till minne av Margareta Wettermark

Stipendiet för dig som:

- Vill studera utomlands

- Är över 18 år och har goda kunskaper i engelska eller annat relevant språk

- Är skandinavisk medborgare

- Är verksam i Skandinavien, med i huvudsak fullblodshästar

SFAF brukar arrangera

Medlemsresor till utländska stuterier

och galoppmetropoler varje år.

Håll utkik!


Copyright @ SFAF 2017