Medlemskap

Medlemskap


SFAF - Svenska Fullblodsavelsföreningen


The Swedish Thoroughbred Breeders’ Association


SFAF bevakar svensk uppfödnings intresseområden för sina medlemmars räkning. Att vara medlem i SFAF kostar 300 kr per år och medlem samt 200 kr för extra familjemedlem. För att bli medlem krävs att du är uppfödare eller har ett speciellt intresse för uppfödning.

Bankgiro: 5870 - 8777

Plusgiro: 25 30 08-7Som medlem i SFAF:


  •     erbjuds du att delta i kurser, utbildningar och föreläsningar
  •     kallas du till minst ett medlemsmöte per år och till årsmöte
  •     erbjuds du att delta i medlemsresorBli medlem nu!

Mail: nadja.bellander@telia.com

Copyright @ SFAF 2017